www.produkcji-techniki.com
INTERROLL

Interroll otrzymuje duże zamówienie z USA

Sant'Antonino, Szwajcaria. Firma Interroll otrzymała duże zamówienie od czołowej platformy e-commerce z Ameryki Północnej. Obejmuje ono dostawę pionowych crossbelt sorterów dla 12 lokalizacji, a jego wartość wynosi kilkadziesiąt milionów USD.Systemy sortujące zostaną zainstalowane zarówno w nowych, jak i w istniejących obiektach w całych Stanach Zjednoczonych.

W wyniku zwiększonego popytu na usługi handlu elektronicznego oraz konieczności dostosowania się do wymogów odnośnie dystansowania społecznego w związku z wybuchem pandemii COVID-19, powstała konieczność szybkiego rozszerzenia istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej klienta. Uproszczona konstrukcja mechaniczna platformy crossbelt sorterów firmy Interroll umożliwia użytkownikom końcowym i integratorom systemów planowanie z sześciomiesięcznym czasem realizacji. Interroll otrzymał zamówienie wartości kilkudziesięciu milionów USD na zainstalowanie 12 systemów w różnych lokalizacjach.

“Pionowy crossbelt sorter firmy Interroll został wybrany ze względu na jego wyjątkową wydajność i sukcesy odnoszone w dużych projektach na amerykańskim rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych,” powiedział Richard Keely, wiceprezes oddziału amerykańskiego i członek zarządu Grupy Interroll. “Ponadto, niewielkie wymiary, przepustowość 8000 paczek na godzinę oraz obsługa szerokiej gamy produktów były czynnikami decydującymi przy jego wyborze.”

Interroll otrzymuje duże zamówienie z USA
 
Fot.: Konstrukcja mechaniczna crossbelt sortera firmy Interroll pozwala klientom skrócić czas instalacji. Na całym świecie zainstalowano już ponad 400 tego typu sorterów
 
 

Akcje Interroll
Akcje Interroll Holding AG są przedmiotem obrotu na rynku głównym giełdy SIX Swiss Exchange pod numerem 637289.
 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP