www.produkcji-techniki.com
Faiveley

Wymiana zespołów sprężarkowych w pociągach TGV PSE

W ramach programu unowocześnienia swoich pociągów TGV PSE, firma SNCF wybrała firmę FAIVELEY TRANSPORT w celu realizacji dostaw nowej generacji „dwustopniowych” zespołów sprężarkowych z system uzdatniania powietrza. Oprócz unowocześnienia pociągów, program firmy SNCF zakłada przedłużenie żywotności pociągów TGV PSE. Głównym założeniem programu jest zwiększenie mocy pneumatycznej dostępnej w pociągu, co pozwoli podwyższyć komfortu podróżowania (wentylacja przyfotelowa, niższy poziom hałasu, obsługa drzwi), zwiększyć niezawodność działania oraz zredukować koszty eksploatacyjne. Z tego względu, projekt będzie w dużej mierze odzwierciedlał usługę świadczoną przez FAIVELEY TRANSPORT: systemowe i specjalistyczne podejście, zastosowanie nowych technologii oraz instalacja elektronicznego systemu nadzoru dla łatwego prowadzenia konserwacji. Dzięki zastosowaniu technologii firmy FAIVELEY TRANSPORT, operatorzy kolejowi będą mogli zoptymalizować swoje koszty oraz zaoferować nowe funkcje w pociągach.

Wymiana zespołów sprężarkowych w pociągach TGV PSE
Zespół sprężarkowy przeznaczony jest do pracy w bardzo wymagających warunkach, m.in. wymagany jest rozruch przy bardzo niskich temperaturach oraz praca przez 23 godziny na dobę, 365 dni w roku. Duża troska sektora kolejowego o środowisko naturalne powoduje, że wybierane rozwiązania techniczne nie powodujące zanieczyszczenia środowiska.

Dlatego też, firma FAILEVEY TRANSPORT zajmuje czołową pozycje w obszarze technologii „bezolejowej", oferując atestowane rozwiązania dla sektora kolejowego. Oprócz proekologicznego charakteru (eliminacja ryzyka zanieczyszczenia torów olejem), tego typu rozwiązania technologiczne są również bardziej ekonomiczne. Koszty konserwacji są redukowane o 70% a zużycie energii o 20%. Konserwacja zostaje ograniczona do konieczności wymiany filtrów powietrza raz do roku i wykonania remontu generalnego co 8 lat. Redukcja zużycia energii o 20% możliwa jest dzięki wyeliminowaniu tarcia lepkościowego oraz braku konieczności napędzania układu smarowania.
W tłokowych sprężarkach bezolejowych firmy FAIVELEY TRANSPORT zastosowano nowatorskie, proste i opatentowane rozwiązanie ze specjalnymi pierścieniami zapewniającymi szczelność między tłokiem a komorą sprężania oraz układem panewek samosmarujących.

Dla zwiększenia niezawodności działania sprężarki firma FAIVELEY TRANSPORT zoptymalizowała jej system sterowania: dzięki zastosowaniu przetwornika zespół sprężarkowy uruchamia się przy wolnych obrotach, co powoduje mniejsze zużycie zmęczeniowe elementów transmisyjnych i silnika. W normalnym trybie roboczym uruchomiona jest tylko jedna z dwóch sprężarek.

Na koniec, w bezolejowej sprężarce firmy FAIVELEY TRANSPORT zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny przemiany energii. Do zasilania zespołu sprężarkowego wybrano system KATIUMTM. System ten, opatentowany i wypuszczony na rynek przez FAIVELEY TRANSPORT w 2002r., spełnia wszystkie współczesne wymagania odnośnie małych rozmiarów oraz wydajności: trzykrotnie mniejszy rozmiar i masa w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami o takiej samej mocy, 32kVA.
Średni czas bezawaryjnej pracy systemu (MTBF) wynosi 30.000 godzin, co równoznaczne jest 16 latami eksploatacji pociągu TGV PSE. Wolna przestrzeń ma następujące wymiary: szerokość 1450mm, długość 1650mm i wysokość 1500mm. Z boku należy pozostawić 500mm wolnej przestrzeni dla umożliwienia konserwacji.
Firma FAIVELEY TRANSPORT dostarcza kompletny układ wyposażony w dwa silniki, dwie sprężarki (wydajność 1800 l/min), system uzdatniania powietrza oraz wymagane złącza. Układ zawiera również dodatkową sprężarkę i silnik pantografu. Oprogramowanie wykrywające błędy w prosty sposób identyfikuje przyczynę każdej usterki, co pozwala zoptymalizować prowadzoną konserwację. Umowa obejmuje 155 zespołów sprężarkowych (dwa na każdy pociąg) z opcją dostawy 70 dodatkowych zespołów. Pierwsze pociągi testowe zostaną oddane do eksploatacji w czerwcu 2009r., po czym nastąpi stopniowe wdrożenie systemów aż do 2012r.

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP