www.produkcji-techniki.com
EPLAN

Volkswagen integruje najnowsze rozwiązania EPLAN i Rittal

VASS Standard został rozszerzony o funkcjonalność 3D i najnowocześniejszą technologię szaf sterowniczych.

Volkswagen integruje najnowsze rozwiązania EPLAN i Rittal
»Dodatkowa funkcjonalność 3D w EPLAN Pro Panel umożliwia bezpośrednie uzyskiwanie informacji produkcyjnych dla zautomatyzowanych procesów produkcji szaf sterowniczych i rozdzielnic» mówi Andreas Bamberg, kierownik ds. klientów strategicznych w firmie EPLAN.

Volkswagen wydał niedawno szóstą edycję standardu VASS (Volkswagen Audi Seat Skoda), która obejmuje aktualizację oprogramowania EPLAN do wersji 2.9. Standard ten stosowany w zakładach produkcyjnych dla modeli na platformie MEB, został również rozszerzony o funkcjonalność 3D w inżynierii systemów rozdzielczych oraz o dane niezbędne do dwukierunkowej wymiany informacji z narzędziami do planowania projektów PLC. Nowy system szaf sterowniczych VX25 firmy Rittal został również zintegrowany z tym standardem.

Decyzja Volkswagena o rozpoczęciu dostarczania swoim dostawcom danych 3D opartych na rozwiązaniach EPLAN Pro Panel w bibliotekach standardu VASS oznacza, że można obecnie przedstawiać kompletne modele cyfrowe szaf sterowniczych i zainstalowane w nich komponenty. Dotychczas w standardzie były zawarte tylko dane komponentów 2D pochodzące z EPLAN Electric P8. Dla dostawców zmiana ta stwarza możliwość wdrożenia i rozszerzania zautomatyzowanych etapów produkcji w inżynierii szaf sterowniczych i rozdzielnic, od mechanicznej obróbki NC i automatycznego montażu zacisków, aż po obróbkę przewodów i projektowanie okablowania. Firmy mogą w pełni korzystać z opracowanych szablonów projektowych dostarczonych przez Volkswagena, które są podstawą do podniesienia jakości i zwiększenia szybkości projektowania systemów, produkcji i wdrożeń.

Jednolita dokumentacja instalacji
Kierownik ds. klientów strategicznych w firmie EPLAN, Andreas Bamberg dodaje: »Dodatkowa funkcjonalność 3D w EPLAN Pro Panel umożliwia bezpośrednie uzyskiwanie informacji produkcyjnych dla zautomatyzowanych procesów produkcji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Biura inżynieryjne czerpią również korzyści ze zintegrowanej funkcji wykrywania kolizji i uwzględnienia rozpraszania ciepła przez poszczególne komponenty, co pozwala na bardziej optymalne rozmieszczenie komponentów w szafie i zapewnia bardziej energooszczędną konstrukcję systemów klimatyzacji.»
Dodatkową korzyścią jest dodanie kluczowych informacji o technologii sterowania do danych urządzeń i danych projektowych umożliwiając dzięki temu dwukierunkową wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem EPLAN (projektowanie urządzeń) i Siemens TIA Portal (oprogramowanie sterujące) przy użyciu interfejsu AML. »Integracja ta zmniejsza znacznie wysiłek związany z inżynierią i planowaniem systemu, ponieważ struktury sprzętowe PLC, predefiniowane wejścia i wyjścia oraz topologie szyn mogą zostać teraz zaimportowane bezpośrednio z programu EPLAN, nie wspominając już o dokładnym okablowaniu portów» dodaje Bamberg. Podczas pracy systemu w zakładzie oraz w przypadku wprowadzania późniejszych modyfikacji i rozszerzeń, informacje z TIA Portal mogą być przesyłane z powrotem do projektu EPLAN. Zapewnia to jednolitą, bezbłędną dokumentację instalacji w zakładzie «w stanie gotowym» oraz skraca proces integrowania z cyfrowym zarządzaniem produkcją.

Najnowocześniejsza technologia szaf sterowniczych
Rittal, wraz ze swoimi dużymi szafami sterowniczymi i małymi obudowami, jest od lat częścią korporacyjnego standardu Volkswagena, podobnie jak rozwiązania EPLAN. Markus Hülsmann, kierownik ds. globalnych klientów z sektora motoryzacyjnego firmy Rittal mówi: »Aktualna wersja biblioteki VASS V6 oferuje w pełni zintegrowane, referencyjne szafy sterownicze w widoku 3D, oparte na nowym systemie szaf VX25 firmy Rittal.» Zawiera również w pełni zintegrowane akcesoria do obudów oraz dziesięć wariantów ram montażowych AirSTREAM firmy Friedrich Lütze, które można wybrać bezpośrednio z listy akcesoriów i umieścić jako kompletne makro. Hülsmann nadmienia, że »Znacznie zmniejsza to nakład prac inżynieryjnych, ponieważ elementy można umieścić bezpośrednio w szafie za pomocą kilku kliknięć.» Przyszłe wydania VASS będą zawierały rozszerzenia bibliotek o obudowy Rittal AX i KS oraz odpowiednie zestawy przykładowe. Powiązane makra obudów w widoku 3D są już dostępne w EPLAN Data Portal i mogą być wykorzystywane podczas projektowania w Pro Panel.


Volkswagen integruje najnowsze rozwiązania EPLAN i Rittal
Markus Hülsmann, kierownik ds. globalnych klientów z sektora motoryzacyjnego firmy Rittal stwierdza: »Aktualna wersja biblioteki VASS V6 oferuje w pełni zintegrowane, referencyjne szafy sterownicze w widoku 3D, oparte na nowym systemie szaf VX25 firmy Rittal.»

Cel - cyfrowa produkcja
Produkcja aut staje się coraz bardziej wymagająca, co wynika między innymi z krótszych czasów przygotowania, zindywidualizowanych prac projektowych, nowych technologii sterowania oraz wysokich wymogów związanych z konserwacją i naprawami. Volkswagen stale pracuje nad dalszym rozwojem standardów automatyzacji, które następnie są przekazywane dostawcom firmy. Daniel Gräser z działu automatyzacji produkcji i produkcji cyfrowej Volkswagena mówi »Rozszerzenie standardu VASS o najnowsze aspekty oprogramowania inżynieryjnego EPLAN i najnowocześniejszą technologię systemową Rittal oznacza, że idealnie wspieramy naszych dostawców w realizacji cyfrowych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Jednocześnie, dodajemy ważny komponent na rozpoczętej przez nas drodze do produkcji cyfrowej.» Cyfrowy bliźniak szafy sterowniczej, jako część procesu produkcyjnego, jest niezbędnym fundamentem dla przyszłych, w pełni cyfrowych procesów pracy i utrzymania ruchu.


Volkswagen integruje najnowsze rozwiązania EPLAN i Rittal
»Rozszerzenie standardu VASS o najnowsze aspekty oprogramowania inżynieryjnego EPLAN i najnowocześniejszą technologię systemową Rittal oznacza, że idealnie wspieramy naszych dostawców w realizacji cyfrowych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych,» stwierdza Daniel Gräser z działu automatyzacji produkcji i produkcji cyfrowej firmy Volkswagen.

Międzynarodowe wsparcie serwisowe
Od 2018 roku firma EPLAN oferuje trzydniowe szkolenia VASS V6 dla dostawców, prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Stanowią one podstawę do skutecznego tworzenia projektów zgodnych z tym standardem. Oprócz regularnych spotkań w Niemczech, szkolenia wstępne zostały również przeprowadzone w USA i Chinach.

www.eplan-software.com/

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP