www.produkcji-techniki.com
NSK

Działania NSK zwalczają proceder podrabiania łożysk

Jako szanowany i pożądany producent łożysk klasy premium NSK od dawna jest ofiarą pozbawionych skrupułów fałszerzy. Inicjatywy podejmowane przez firmę sprawiają, że producenci podrabianych łożysk, oszukujący zarówno wytwórców OEM, nabywców, jak i użytkowników ostatecznych, przez jakiś czas nie są w stanie zwiększać zyskowności swoich nielegalnych działań. Niemniej jednak firma NSK, wdrażając szereg środków i działań, chce wykorzenić ten niezgodny z prawem proceder.

Odzwierciedleniem skali problemu jest niedawna konfiskata 23.000 podrobionych opakowań i etykiet NSK w chińskiej prowincji Hebei, a także dalsze działania, które w innej fabryce należącej do tego samego sprawcy ujawniły ponad 90.000 podrobionych opakowań łożysk oraz 10 płyt drukarskich z imitacjami projektów czterech głównych producentów łożysk (w tym NSK).

Liczba maszyn i rodzaj wyposażenia znalezione na terenie pomieszczeń fabryki wskazują, jakim poziomem możliwości dysponuje obecnie wielu fałszerzy - odkryto kilka maszyn do drukowania, laminowania, sztancowania, bigowania i cięcia. Oprócz podrobionych pudełek urzędnicy znaleźli także kilka stosów nie pociętych jeszcze opakowań, głównie z logo NSK.

Wszystkie produkty zostały skonfiskowane i zabrane do magazynu Market Supervisory Board (MSB), lokalnego biura ds. naruszeń znaków towarowych.

Rzeczywisty koszt zakupu podrabianych produktów

Nabywanie podrobionych łożysk nie jest opłacalne. Chociaż produkty te mogą mieć niższą cenę, to ze względu na problemy, takie jak słaba jakość obróbki maszynowej i użycie surowców niższej jakości, prawie na pewno przedwcześnie zawiodą. Tak szybkie uszkodzenia łożysk wpływają na niezawodność produktu czy systemu, generując nieplanowane koszty konserwacji i napraw, co z kolei zwiększa całkowity koszt posiadania (TCO). Należy również wspomnieć o znacznych stratach związanych z późniejszym obniżeniem reputacji firmy bądź marki.

NSK chce chronić klientów, wykluczając z rynku nielegalnych graczy i produkty, które mogą przedwcześnie ulec uszkodzeniu, a co najważniejsze, stanowią nieodłączne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Celem firmy jest wyeliminowanie syndykatów fałszerzy, zawieszenie produkcji podrabianych łożysk i zablokowanie ich kanałów dystrybucji oraz podjęcie kroków prawnych wobec sprawców.

Duża część tych działań obejmuje współpracę z władzami w Chinach. Na przykład partnerskie współdziałanie z organami celnymi i kontroli granicznej zapewnia ochronę przed zalewaniem rynku podrabianymi łożyskami. Uzupełnienie wysiłków stanowią przeszukania i obławy prowadzone przez centralne i lokalne organizacje rządowe.

Ważna rola aplikacji mobilnych
Technologia ma do odegrania istotną rolę w walce z procederem podrabiania łożysk. Dobrym tego przykładem jest niedawno opracowana, bezpłatna aplikacja «NSK Verify», która umożliwia klientom ocenę autentyczności łożysk obrabiarek, dzięki zeskanowaniu za pomocą smartfonu unikatowego kodu kreskowego 2D znajdującego się na opakowaniu.

Najnowszym działaniem w zakresie eliminacji podrabianych łożysk była współpraca NSK z WBA (World Bearing Association / Światowym Stowarzyszeniem Producentów Łożysk) w celu stworzenia nowej aplikacji, która może być stosowana przez wielu producentów: «WBA Bearing Authenticator: WBA Check». Organizacja WBA działa na całym świecie w celu egzekwowania prawa wobec fałszerzy i eliminowania podrabianych łożysk - w tym poprzez tworzenie aplikacji. To przemysłowe stowarzyszenie non-profit, nieposiadające odrębnej osobowości prawnej, promuje wspólne, zgodne z prawem interesy światowego przemysłu łożyskowego, takie jak otwarte zaangażowanie gospodarcze, zrównoważony rozwój i ochrona praw producentów. Firma NSK jest aktywnym członkiem tej organizacji.

Podobnie jak rozwiązanie NSK Verify, aplikacja WBA Check jest w stanie ocenić autentyczność łożysk firm stowarzyszonych w WBA, skanując kompatybilny kod 2D, co ułatwia klientom nabywającym łożyska od różnych firm weryfikację oryginalności produktów. Co więcej, jeśli zostanie wykryte niezarejestrowane łożysko, aplikacja automatycznie powiadomi NSK.

Korzystanie z autoryzowanych źródeł
Chociaż aplikacje idealnie nadają się do identyfikowania podrobionych łożysk, które już dotarły do użytkownika końcowego, to zakup produktów wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów i dealerów NSK stanowi bardziej prewencyjny sposób walki z fałszerzami. Takie sklepy pozyskują oryginalne produkty NSK bezpośrednio od grupy NSK i zapewniają wartość dodaną poprzez doradztwo techniczne, obsługę posprzedażową i gwarancję.

Równolegle z prowadzeniem wszystkich powyższych działań firma NSK stale promuje wartość swojej marki na rynku, chroniąc znak towarowy oraz zapewniając programy edukacyjne dla dystrybutorów i współpracowników.

Firma NSK jest zdeterminowana, aby zakończyć proceder podrabiania produktów i pomóc klientom korzystać z zalet oryginalnych, niezawodnych łożysk o wysokiej jakości.

Aplikację WBA Check można pobrać z oficjalnej strony WBAwww.stopfakebearings.com/#buysafely

1) Firma NSK połączyła siły z WBA w celu stworzenia aplikacji weryfikującej oryginalność pochodzenia łożysk różnych producentów.
 

Działania NSK zwalczają proceder podrabiania łożysk
 
2) Aplikacja »NSK Verify» pozwala ocenić klientom autentyczność łożysk obrabiarek.
 
 

Działania NSK zwalczają proceder podrabiania łożysk
Działania NSK zwalczają proceder podrabiania łożysk

3) Korzystanie z usług Autoryzowanych Dystrybutorów NSK zapewnia klientom zakup oryginalnych produktów.


Działania NSK zwalczają proceder podrabiania łożysk

 

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP