www.produkcji-techniki.com
EMITECH

Emitech uzyskał status jednostki certyfikującej (CB) w ramach systemu certyfikacji CB

Od 2014 r;Emitech posiada własną usługę międzynarodowej certyfikacji o nazwie Emitech Certification. Firma uzyskała obecnie status NCB (National Certification Body, Krajowej Jednostki Certyfikującej).

Emitech uzyskał status jednostki certyfikującej (CB) w ramach systemu certyfikacji CB
Jako jednostka certyfikująca produkty, posiadająca akredytację ISO 17065, Emitech Certification początkowo był jednostką notyfikowaną, uprawnioną do nadawania oznaczeń CE. W związku z tym wydaje certyfikaty zgodności zgodnie z dyrektywą RED 2014/53 / UE dla urządzeń radiokomunikacyjnych oraz dyrektywą EMC 2014/30 / UE (kompatybilność elektromagnetyczna). Obejmuje to ocenę zgodności produktu, dla którego nie istnieją jeszcze normy zharmonizowane, rozszerzenie ważności raportu z badań na całą gamę produktów oraz walidację integracji podzespołów za pomocą testów częściowych lub dobrowolnego podejścia producenta.

Emitech Certification wspiera producentów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na arenie międzynarodowej. Zajmuje się formalnościami technicznymi i administracyjnymi, w razie potrzeby organizuje lokalne testy w celu uzyskania zatwierdzeń oraz wybiera najbardziej odpowiednią procedurę. W ponad 50 krajach na całym świecie program certyfikacji CB stanowi tym samym najbardziej efektywny sposób wejścia na rynki eksportowe. W ramach programu CB usługa certyfikacji międzynarodowej Emitech uzyskała obecnie status NCB (Krajowej Jednostki Certyfikującej). Dzięki temu firma może obecnie zarządzać siecią swoich laboratoriów CBTL (Certification Body Testing Laboratories) i dostarczać na podstawie ich raportów certyfikaty CB respektowane w krajach członkowskich programu.

Procedura CB - proces wzajemnego uznawania wyników badań przez kraje członkowskie

Procedura CB to międzynarodowy program certyfikacji funkcjonujący w ponad 50 krajach na całym świecie, który ma na celu wymianę i akceptację wyników badań produktów pochodzących od uczestniczących w programie uznanych laboratoriów CBTL oraz Krajowych Jednostek Certyfikujących NBC. Zadaniem programu CB jest ciągła harmonizacja wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów elektrycznych i kompatybilności elektromagnetycznej na poziomie międzynarodowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu odstępstw w poszczególnych krajach.
Dzięki wzajemnemu uznawaniu certyfikatów CB przez kraje członkowskie przeprowadzane testy są powszechnie akceptowane. Ułatwia to wprowadzanie produktów na rynek zagraniczny i umożliwia producentom uzyskanie znaków certyfikacyjnych (NF, itp.).


Uzyskanie statusu NCB strategicznym krokiem dla Emitech
W tym kontekście cztery laboratoria Emitech są już od kilku lat uznawane za CBTL w kategoriach sprzętu medycznego, laboratoryjnego, multimedialnego oraz przetwarzającego informacje. Laboratorium CBTL musi zależeć od pojedynczej jednostki NBC. Od kwietnia 2020 r. Emitech Certification jest uznawany za Krajową Jednostkę Certyfikującą w ramach programu NBC. Oznacza to, że może teraz wydawać certyfikaty CB na podstawie wyników z własnych laboratoriów CBTL.

Emitech wspiera klientów w realizacji globalnej strategii marketingowej ich produktów. Ponieważ proces ten jest w pełni kontrolowany w ramach programu CB, jest w dużej mierze autonomiczny,
a jego skuteczność jest zwiększona. Uzyskanie statusu jednostki CB jest częścią strategii internacjonalizacji oferty usług certyfikacji Emitech.

Na zdjęciu: Pascal Bonnenfant, szef Emitech Certification

www.emitech.fr/en

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 15 000 obserwujących IMP